uatontro.ru

Дослідження психологічних підстав інформаційно-пошукової діяльності

Успішний пошук інформації є важливою умовою існування людини в світі. Сучасний фахівець повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, вміти шукати, аналізувати необхідну для вирішення професійних проблем інформацію. Одне із завдань підготовки фахівців полягає у формуванні та розвитку навичок, які забезпечують ефективний пошук і використання інформації.

Нами проведено дослідження, спрямоване на визначення передбачуваних психологічних факторів інформаційно-пошукової діяльності студентів і аспірантів. Завдання визначення психологічних засад діяльності є найбільш актуальною в практичних дослідженнях. Для опису пошукової діяльності аспірантів і студентів була розроблена анкета, що включає 56 питань щодо різних аспектів пошуку інформації по темі дипломної чи дисертаційної роботи: способи поіска- оцінка його результатів-оцінка зусиль, витрачених на пошук інформації-оцінка джерел і готовність їх іспользовать- оцінка умов , необхідних для успішного поіска- оцінка знайденої інформації та ін. для діагностики особливостей саморегуляції та індивідуально-типологічних особливостей використовувалися методики: оп ОСНИКИ "Стиль саморегуляції поведінки" (Моросанова, 2004), опитувальник "Індивідуально-типологічні особливості" (Собчик, 2003). У дослідженні взяли участь 33 людини, з них - 21 аспірант і 12 студентів.

В результаті дослідження були виявлені статистично значущі зв`язки між характеристиками інформаційно-пошукової діяльності, особливостями саморегуляції і індивідуально-типологічними особливостями. Наприклад, студенти та аспіранти з високими показниками тривожності критичніше оцінюють джерела інформації. Учасники дослідження з високим загальним рівнем саморегуляції, вираженим показником екстраверсії використовують більшу кількість інформаційних ресурсів. Люди з вираженою регуляторної гнучкістю менш критично оцінюють умови, необхідні для пошуку інформації і не відчувають "тиск часу" при пошуку інформації. Студенти та аспіранти з високою сензитивностью вказують, що знаходять потрібну інформацію випадково. Аналіз показав, що в основі виділених приватних кореляцій можна припускати наявність групи факторів, що детермінують спостерігаються змінні. За складом включених показників виділено чинники, які об`єднують показники діяльності, саморегуляції і особистісні властивості, т. Е. Вони взаємозумовлені загальним підставою. Як такої підстави може виступати психологічний зміст інформаційно-пошукової діяльності, або психологічна структура пошукової діяльності. Згідно виділеним факторів, вона включає оцінку джерел інформації, що використовуються способи пошуку інформації, критерії оцінювання результатів пошуку, оцінку умов пошуку, особистісні властивості, особливості саморегуляції діяльності. На основі отриманих факторних показників, використовуючи кластерний аналіз, вибірка дослідження була розділена на групи.

Аналіз середніх показників в виділених групах показав, що значимі (за критерієм Манна-Уїтні) відмінності між групами виявлені за показником регуляторної гібкості- планування поіска- фактора випадкового пошуку інформації та оцінювання інформаційних ресурсів.

Таким чином, дослідження дозволило встановити взаємозв`язок між характеристиками інформаційно-пошукової діяльності, особливостями саморегуляції діяльності, індивідуально-типологічними особливостями і виділити фактори, що детермінують спостерігаються змінні, які можливо інтерпретувати як психологічні підстави інформаційно-пошукової діяльності студентів і аспірантів.

Горюнова Л. Н., Провоторова Я. А.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі
Інформаційна логістика та її функціїІнформаційна логістика та її функції
Що таке пошукова системаЩо таке пошукова система
З чого складається пошукова системаЗ чого складається пошукова система
Достовірність результатів дослідження та особистий внесок автораДостовірність результатів дослідження та особистий внесок автора
Формуються знання, навички та вмінняФормуються знання, навички та вміння
Скільки потрібно часу на пошук роботи?Скільки потрібно часу на пошук роботи?
Виникнення психології комп`ютеризації: внутрішньо-і внепсіхологіческій контекстВиникнення психології комп`ютеризації: внутрішньо-і внепсіхологіческій контекст
Розвиток здатності до самоврядування в умовах навчального тренінгуРозвиток здатності до самоврядування в умовах навчального тренінгу
Переживання насильства і ризиковану поведінку: роль фактора самоефективностіПереживання насильства і ризиковану поведінку: роль фактора самоефективності
Командні ролі: самооцінка і оцінка іншимиКомандні ролі: самооцінка і оцінка іншими
» » Дослідження психологічних підстав інформаційно-пошукової діяльності
© 2017 uatontro.ru