uatontro.ru

Економіко-математичні методи і моделі

Всі моделі, які людина використовує в різних сферах своєї діяльності, умовно можна розділити на дві групи: матеріальні і абстрактні. Перші є об`єктивними, їх можна реально торкнутися руками. Другі ж існують тільки в людській свідомості. В рамках цієї статті будуть розглянуті лише математичні методи і моделі в економіці. Вони застосовуються для аналізу процесів і явищ, що відбуваються в цій сфері. Їх використання дозволяє ставити нові економічні завдання. Завдяки ним керівництво вживає рішення, що стосуються управління організацією, фірмою, підприємством.

математичні методи дослідження операцій в економіці є найефективнішим інструментом вивчення проблем в цій галузі. У сучасній науковій і технічній діяльності вони стають важливою формою моделювання. А в практиці планування і управління цей спосіб - основний.

Економіко-математичні методи і моделі є тією основою, на основі якої реалізуються різні програми, спочатку призначені для вирішення завдань планування, аналізу та управління. Разом з технічними засобами, із базами даних вони входять до складу людино-машинної системи. Вона дозволяє використовувати моделі і знання для вирішення різного роду проблем (як неконструктурірованних, так і слабоконструктурірованних).

Залежно від критеріїв, які лежать в основі поділу, економіко-математичні методи і моделі класифікуються наступним чином.

1. По меті вони бувають:

- прикладні, тобто з їхньою допомогою вирішуються конкретні завдання;

- теоретико-аналітичні (вони застосовуються, коли потрібно дослідити загальні закономірності і ознаки розвитку процесів, що відбуваються в економіці).

2. По тому, які причинно-наслідкові зв`язки вони відображають:

- детерміновані;

- імовірнісні (враховують фактор виникає невизначеності).

3. За рівнем тих процесів в економіці, які вони досліджують:

- виробничі та технологічні;

- соціально-економічні.

4. По тому способу, яким відбивається фактор часу:

- динамічні, по ним видно зміни, що відбуваються;

- статичні, все залежно тут відображають лише один період часу або момент.

Відео: Лекція 7 Регресійний і кореляційний аналіз

5. За рівнем деталізації:

- макромоделі (агреговані);

- мікромоделі (деталізовані).

6. За формою, в якій виражаються математичні залежності:

- нелінійні;

- лінійні - їх дуже зручно використовувати для обчислення і аналізу, що призвело до їх більш широкому поширенню.

Економіко-математичні методи і моделі мають і свої принципи побудови. До них відносяться:

1. Принцип однозначності даних. Згідно з ним інформація, яка використовується на початку моделювання, не повинна залежати від тих параметрів майбутньої системи, які на даному етапі дослідження ще навіть невідомі.

Відео: Прикладна математика Біля будинку. Репетитор в Мар`їне математика English

2. Принцип повноти первинних відомостей. Він означає, що використовується вихідна інформація повинна бути дуже точною, так як від неї залежать отримані результати.

3. Принцип наступності. Він говорить про те, що ті ознаки об`єкта, які були відображені або встановлені в перших моделях, повинні зберігатися і в кожній наступній.

4. Принцип ефективної реалізації. Кожна модель повинна використовуватися на практиці. В її реалізації повинні допомагати новітні обчислювальні засоби.

Економіко-математичне моделі завжди будуються в кілька етапів:

1) Визначення проблеми, її аналіз.

2) Конструювання математичної моделі. Це її вираження у вигляді функцій, схем, рівнянь.

3) Аналіз отриманої моделі за допомогою математичних прийомів.

4) Підготовка первинної інформації.

5) Це вже власне розробка програм, складання алгоритмів і проведення розрахунків.

6) Аналіз отриманих результатів, їх практичне застосування.

Кожен з цих етапів може мати свою специфіку в залежності від даної галузі знань.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі
Аналіз собівартості товарознавствоАналіз собівартості товарознавство
» » Економіко-математичні методи і моделі
© 2017 uatontro.ru